Reklamacje

ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Zajmujemy się sprzedażą hurtową firan, zasłon i pościeli. Współpracujemy tylko z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi sprzedaż detaliczną i hurtową.

Jeżeli towar zakupiony w naszej hurtowni online posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z zamówieniem Klient może złożyć reklamację.

W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy wymianę na towar pełnowartościowy.

Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: reklamacje[at]firankihurt.pl

Poprawne zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

  • nazwę reklamowanego towaru,
  • numer faktury i zamówienia,
  • przyczynę reklamacji,
  • zdjęcie uszkodzonego towaru.

W razie wątpliwości prosimy o przesłanie reklamowanego towaru.

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego informujemy Klientów o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie wówczas bezzwłocznie wysyłamy nowy towar (jeśli jest dostępny) lub zwracamy pieniądze na konto bankowe.

Jeśli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną wówczas przedstawimy szczegółowe uzasadnienie.

Zwrotów nie przyjmujemy, jeżeli produkty zostały poplamione, zabrudzone przez klienta oraz gdy posiadają zapach na skutek palenia tytoniu bądź prania i noszą ślady użytkowani

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań związanych z procedurą reklamacyjną zapraszamy do kontaktu mailowego.